جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!/گفت و گو کنید صفحه 42

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 42

به نظر شما بچه‌ها به چه چیزی فکر می‌کنند؟

بچه‌ها به این فکر می‌کنند که با سروصدای زیاد خود باعث آزار همسایه بیمار خود شدند و باید از او معذرت خواهی کنند و یا باید آرام بازی کنند یا جای بازی خود را عوض کنند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!