جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!/برایم بگو صفحه 41

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 41

با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ عمل کنیم؟

با سر و صدای زیاد خودمان باعث آزار و اذیت همسایه‌ها نشویم، درصورت نیاز داشتن به کمک به آن‌ها کمک کنیم، اگر بیمار شدند به عیادت آن‌ها برویم، اگر وسایلی نیاز داشتند درصورت داشتن آن وسایل به آن‌ها قرض دهیم، با آن‌ها مهربان باشیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!