آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس یازدهم: ………………../بررسی کنید صفحه 79

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 79

به نظر شما آینه چه ویژگی‌هایی دارد که انسان‌های خوب و مومن در ارتباط دوستانه با یکدیگر، باید مثل آینه باشند؟

آینه

2- پشت سر عیب ما را نشان نمی‌دهد.

4- عیب ما را به همان اندازه که هست نشان می‌دهد.

5- ما را همان‌گونه که هستیم نشان می‌دهد.

دوست خوب

1- عیب ما را فقط به خودمان می‌گوید.

3- عیب ما را به آرامی به خودمان می‌گوید.

5- با ما صادق و یکرنگ است.

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!