آخرین خبرها

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس یازدهم: ………………../برایم بگو و کامل کنید صفحه 78

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 78

از رفتار این دو دوست (پیامبر و ابوذر) چه درسی گرفتید؟

دوستی صمیمانه و از خودگذشتگی و ایثار

 

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 78

باتوجه به مفهوم حدیث بنویسید که شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می‌دهید تا دوستی‌تان بیش‌تر شود؟

  • کمک کردن به او
  • مسخره نکردن و خوب رفتار کردن با او
  • عیب‌های او را در جمع نگوییم
  • مهربانی کنیم و خوشرو باشیم

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/صفحه 2

error: Content is protected !!