جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دهم: مسئولیت همگانی/فعالیت کلاسی صفحه 115

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 115

آیا با این شیوه‌ها می‌توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟

نه خیر

مثلا آیا می‌توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می‌پردازد و بسیاری را گرفتار اعتیاد می‌کند، او را از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟ پس در چنین زمان‌هایی وظیفه ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟

باتوجه به نوع خطا و گناهی که هر فرد انجام می‌دهد شیوه برخورد با او متفاوت خواهد بود و تاثیر بر او و ترک کار اشتباه و گناه بستگی به انتخاب شیوه مناسب در نهی کردن افراد دارد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!