جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس سوم: راهنمایان الهی/فعالیت کلاسی صفحه 38

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 38

به نظر شما در موارد زیر چگونه می‌توانیم در راه خدا استقامت کنیم؟

1- شیطان ما را برای ترک واجباتی همچون نماز و روزه وسوسه می‌کند.

با مطالعه درباره آثار نماز و روزه و فواید و برکات آن در زندگی و اصرار عمل بر این‌گونه اعمال می‌توان در برابر وسوسه‌های شیطان ایستاد و با آن مقابله کرد. 

2- کسی ما را دعوت به حضور در برخی مجالس و یا برخی فضاهای مجازی نامناسب می‌کند؟

با شرکت کردن در مجالس مذهبی و فرهنگی می‌توانیم از فضاهای مجازی و مجالس نامناسب آگاهی پیدا کنیم و در این فضاها شرکت نکنیم.

3- شیطان ما را برای ناسزا گفتن به دیگران به هنگام خشم و عصبانیت وسوسه می‌کند.

هنگام عصبانیت ساکت شویم و تا شماره ده بشماریم تا خشممان فروکش کند و هنگام عصبانیت نام خدا را به زبان بیاوریم و بر شیطان لعنت بفرستیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!