جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس سوم: راهنمایان الهی/فعالیت کلاسی صفحه 35

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 35

به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار و پوشش خود، تسلیم امر خدا باشیم. درباره این موضوع با هم‌کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید.

خداوند در قرآن کریم درباره طرز پوشش و رفتار و گفتار انسان‌ها بسیار سخن گفته و از انسان‌ها خواسته تا به آن عمل کنند و به سعادت دنیوی و اخروی برسند. برای فهم دقیق طرز پوشش و رفتار و گفتار خدا پسندانه می‌توانیم زندگی امامان و پیامبران را مطالعه کنیم و زندگی آن‌ها را الگوی زندگی خود قرار دهیم.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!