جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم/فعالیت کلاسی صفحه 66

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 66

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید.

  • افزایش عمر
  • کسی که با وضو می‌خوابد بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش نماز

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!