آخرین خبرها

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم/فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه 71

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 71

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است.

ریگ، شن، کلوخ، گِل پخته مثل آجر، سنگ پاک به‌جز سنگ قیمتی

 

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 71

1- از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

 1. مطلق بودن آب وضو یعنی این‌که آب خالص باشد و دارای ناخالصی‌هایی مثل آب میوه یا گلاب نباشد.
 2. آب وضو پاک باشد یعنی آبی که با آن میخواهیم وضو بگیریم پاک باشد.
 3. نبودن مانع در اعضا مثلا اگر چیزی به اعضای وضو چسبیده باشد مانند لاک و لوازم آرایشی و چربی کرم‌ها وضوی ما باطل خواهد بود.
 4. مباح بودن آب و ظرف آن یعنی آب و ظرفی که با آب آن وضو می‌گیریم غصبی نباشد.
 5. پاک بودن اعضای وضو یعنی اعضای وضو نجس نباشد و در صورت نجاست پاک شود و سپس وضو گرفته شود.

2- سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، بیان کنید. 

 1. استفاده از آب برای بدن ضرر باشد.
 2. آب کمی در اختیار دارد و اگر از آن برای وضو استفاده کند از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
 3. آب در دسترس باشد ولی نجس، غصبی یا بسیار گل آلود باشد.

3- شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.

 1. نیت می‌کنیم
 2. کف هر دو دست را با هم به خاک پاک می‌زنیم.
 3. دست‌ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آن‌ها را تا ابروها و بالای بینی می‌کشیم.
 4. کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.
 5. کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!