جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس نهم: انقلاب اسلامی ایران/فعالیت کلاسی صفحه 100

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 100

به نظر شما ابرقدرت‌هایی که سال‌ها به استثمار ملت‌های محروم پرداخته‌اند، آیا حاضرند به راحتی از ثروت‌های این کشورها چشم‌پوشی کنند؟

نه خیر، آن‌ها هیچوقت دست از ثروت کشورها نمی‌کشند

آنها چه برنامه‌هایی برای ادامه غارتگری در کشور ما دارند؟

هدف آن‌ها این است که سایر ملت‌ها به آن‌ها خدمت کنند و از محصولات آنان خرید و استفاده کنند تا بتوانند ثروت کشورها را غارت کنند و به جنگ با آن‌ها یا تحریم بپردازند.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!