جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس پنجم: رهبری در دوران غیبت/فعالیت کلاسی صفحه 58

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 58

با کمک هم گروهی‌های خود بگویید که چه تفاوتی میان وظایف ولی فقیه با سایر فقها وجود دارد؟

اسلام شناسان و فقیهان واقعی کسانی‌اند که در سخنان و راهنمایی‌هایشان، پیرو سخنان معصومان (ع) هستند و در هر مسئله‌ای نظر پیامبر اکرم و امامان را برای مردم بازگو می‌کنند. بنابراین پذیرفتن فتواهای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیث معصومان است، در واقع پذیرفتن سخنان امامان (ع) است و مخالفت با فتوای فقها، مخالفت با احادیث معصومان است. به همین دلیل فقیهان، نایب و جانشین امام زمان (عج) به شمار می‌روند و همانگونه که مردم در زمان امامان معصوم موظف بودند از آنان اطاعت کنند، در عصر غیبت نیز باید از جانشینان امام زمان (عج) ؛ یعنی فقیهان پیروی کنند. با توجه به اینکه هر جامعه‌ای نیاز به حاکم دارد و حاکم مردم مسلمان، باید اسلام شناس باشد تا جامعه را در مسیر اجرای دستورات دین هدایت نماید، یکی از فقهای جامع‌الشرایط، در کنار پاسخگویی به مسائل دینی، کار رهبری جامعه را نیز بر عهده می‌گیرد. ولی فقیه،
اسلامی، از اسلام شناسی است دانا، شجاع، مدیر و مدبر که در هر زمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه تمام توان و امکانات برای پاسداری از دین و اجرای احکام الهی در جامعه استفاده میکند و نمی‌گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشور اسلامی مانع اجرای دستورهای خدا شوند. 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!