جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس چهارم: خورشید پنهان/فعالیت کلاسی صفحه 49

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 49

با دوستان خود گفت و گو کنید و بگویید برای اینکه ما نیز لیاقت حضور در جمع یاران امام زمان (عج) را داشته باشیم، چگونه باید زندگی کنیم؟

در زندگی خود از دستورات خداوند اطاعت کنیم یعنی کارهای نیک انجام دهیم مانند: نیکی به همسایه، عیادت بیمار، خوش رفتاری، آزار ندادن دیگران، صبور بودن و پرهیز از کارهای بد مانند: غیبت، دروغ، تهمت، ریا، عصبانیت، آزار رساندن به دیگران و …

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!