جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس چهارم: خورشید پنهان/فعالیت کلاسی صفحه 46

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 46

به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت‌های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

در اخلاق: بیش‌تر مردم باتقوا و مقیّد به اصول و احکام دین خواهند بود.

در ارتباط: همه دنیا به یک سرزمین تبدیل می‌شود و زیر نظر حکومت جهانی امام زمان (عج) در می‌آید.

در علم: پیشرفت علم در آن دوران به سر حدش می‌رسد.

در اقتصاد: وضعیت اقتصادی انسان‌ها به حدی مطلوب می‌شود که دیگر پیدا کردن فقیر بسیار سخت می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!