جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق/فعالیت کلاسی صفحه 119

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 119

به نظر شما علت این اختلاف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟

  • جمع شدن ثروت‌های جهان در دست عده‌ای کم
  • بی عدالتی
  • نقص‌های موجود در قوانین اقتصادی

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!