جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق/فعالیت کلاسی صفحه 122

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 122

به نظر شما اگر فقط زکات این محصولات (که تقریبا حدود هزار میلیارد تومان است)، پرداخت شود، چه تغییرات مثبتی در جامعه ایجاد می‌شود؟

هزینه زکات صرف امور عام‌المنفعه و کمک به مستحقان می‌شود بنابراین اگر مردم زکات را بپردازند فقر و تنگدستی بسیار کم می‌شود و فاصله طبقاتی فقیر و ثروتمند نیز کم شده و کفر و بی‌دینی از جامعه رخت بسته و گرسنگی و فقر و بیماری و فساد و.. از بین می‌رود.

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!