جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق/فعالیت کلاسی صفحه 121

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 121

در روایت‌هایی که زمان ظهور امام زمان (ع) را وصف کرده‌اند، آمده است: در آن دوران، عقل انسان‌ها به نهایت رشد و کمال خود می‌رسد و از سوی دیگر در جامعه فقیری پیدا نمی‌شود.

به نظر شما میان این دو (پیدا نشدن فقیر در جامعه و کامل شدن عقل) چه ارتباطی وجود دارد؟

انباشته کردن ثروت و استفاده نکردن از آن هیچ ارزشی ندارد. افراد عاقل می‌دانند که ثروت انسان زمانی ارزش دارد که سرمایه در گردش باشد و همه بتوانند از آن استفاده کند. این تفکر، فقر و تنگدستی در جامعه را از بین می‌برد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!