جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس اول: آفرینش شگفت انگیز/فعالیت کلاسی صفحه 12

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 12

آنچه گفته شد، فقط نمونه‌ای از شگفتی‌های بی‌پایان دنیای ماست. شما هم با دوستانتان گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این شگفتی‌ها را بیان کنید.

خیلی از مردم گوش را تنها اندامی برای شنیدن می‌دانند درحالی که گوش علاوه بر شنیدن با در بر داشتن قسمت مجاری نیم دایره در گوش داخلی باعث حفظ تعادل هم می‌شود. گوش از سه بخش بیرونی، میانی و درونی تشکیل شده که توسط استخوان گیجگاهی محافظت می‌شوند. گوش بیرونی شامل مجرای شنوایی و لاله گوش و پرده صماخ است که هوا باعث ارتعاش این پرده می‌شود. گوش میانی دارای سه استخوان شنوایی یعنی چکشی، سندانی و رکابی است. استخوان رکابی کوچک‌ترین استخوان بدن است همچنین گوش میانی دارای مجرایی به نام شیپور استاش است که از طریق حلق هوای بیرون و درون گوش را تنظیم می‌کند تا پرده گوش پاره نشود. در گوش داخلی مجاری نیم دایره و قسمت حلزونی قرار دارد که مجاری نیم دایره برای حفظ تعادل و قسمت حلزونی در شنوایی نقش دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!