جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دهم: دو سرمایه گرانبها/فعالیت کلاسی صفحه 83

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 83

به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت‌هایی با یک مسابقه فوتبال دارد؟ تفاوت‌های این دو در چیست؟

شباهت‌ها:

  • هر دو زمان محدودی دارند
  • هر دو داور دارند
  • هر دو دارای مربی و هدایتگر هستند
  • هر دو دارای زمین مشخصی برای بازی دارند
  • در هر دو به دنبال پیروزی هستیم

تفاوت‌ها:

  • زمان مسابقه فوتبال مشخص ولی زمان زندگی نامشخص است
  • داور مسابقه امکان اشتباه و خطا دارد ولی در کار داور زندگی هیچگونه خطایی وجود ندارد
  • مسابقه فوتبال امکان تجدید و برگزاری مجدد دارد ولی زندگی امکان تجدید ندارد
  • نتیجه مسابقه فوتبال می‌تواند مساوی هم باشد ولی نتیجه زندگی یا برد است یا باخت

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!