جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دهم: دو سرمایه گرانبها/فعالیت کلاسی صفحه 86

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 86

چند کار اشتباه که معمولا انسان‌ها در زندگی خود انجام می‌دهند را نام ببرید و نتایج و عواقب آن‌ها را بیان کنید. به نظر شما اگر انسان‌ها قبل از انجام این‌گونه کارها به نتایج آن فکر می‌کردند، باز هم آن‌ها را انجام می‌دادند؟ 

  • بی‌احترامی به والدین و بزرگان
  • بی‌احترامی به معلم و استاد
  • خیانت در امانت
  • کم فروشی
  • آزار رساندن و کمک نکردن به دیگران

عواقب کارهای اشتباه در زندگی: دور شدن از خدا، از بین رفتن برکت در زندگی انسان، بی‌نظمی و فساد در جامعه، حسرت و پشیمانی، غرق شدن در گناه و رنج و عذاب در آخرت

اگر ما قبل از انجام این کارها به عواقب و نتایج آن‌ها دقت می‌کردیم هیچوقت دست به همچین کارهایی نمی‌زدیم.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!