جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوازدهم: ارزش کار/خودت را امتحان کن صفحه 100

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 100

1- کار کردن چه فوایدی برای فرد و جامعه دارد؟ سه مورد را بیان کنید.

فردی: استقلال مالی و بی‌نیاز شدن از دیگران از لحاظ مالی، شرکت کردن در کارهای خیر و انفاق و بخشش

اجتماعی: کمک به دیگران و برطرف کردن مشکلات اجتماعی، کم شدن فساد در جامعه

2- چند کار نام ببرید که درآمد آن‌ها حرام است؟

  • قمار
  • دزدی
  • فروش آلات حرام
  • فروش مشروبات الکلی
  • فروش مواد مخدر

3- سه شغل حلال نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آن‌ها حرام شود.

  1. کارمندی که سرکار کم کاری می‌کند ولی حقوق یک ماه را کامل می‌گیرد.
  2. فروشنده‌ای که کم فروشی می‌کند یا جنس بی‌کیفیت را به نام جنس باکیفیت می‌فروشد.
  3. سربازی یا درجه داری که حین خدمت کم کاری می‌کند و باعث کاهش امنیت کشور می‌شود.

4- کسب و کار حرام چه آثار بدی در زندگی انسان دارد؟

کسی که ثروت خود را از راه حرام کسب کرده است گناه بزرگی انجام داده و هرکار خیری انجام دهد گناهش پاک نمی‌شود و برکت از زندگیش برداشته می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!