جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوازدهم: ارزش کار/فعالیت کلاسی صفحه 99

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 99

اکنون به این دو حدیث توجه کنید و مانند نمونه بالا، پیام هر حدیث درباره مال حرام را بنویسید.

1- امام رضا علیه السّلام: مالی که از راه حرام به دست آید، زیاد نخواهد شد و اگر هم زیاد نشود برکتی نخواهد داشت.

پیام: مال حرام باعث از بین رفتن برکت مال می‌شود

2- امیرالمومنین علیه السّلام: کسی که اموالش را از راه نادرست به دست آورد، در جای نادرست هم آن را از دست می‌دهد.

پیام: مال حرام باعث از دست دادن مال در جای نادرست می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!