جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت/خودت را امتحان کن صفحه 22

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 22

1- غفّار یعنی چه؟

بسیار آمرزنده

چرا خداوند با این صفت شناخته می‌شود؟

چرا که خداوند گناهان کسانی را که پشیمان هستند و توبه می‌کنند و عمل صالح انجام می‌دهند می‌بخشد.

2- گذشت از خطاهای دیگران چه فایده‌ای برای انسان دارد؟

  • موجب خشنودی خدا می‌شود
  • نزد مردم عزیز می‌شود
  • خدا او را در کارهایش یاری می‌کند

3- توضیح دهید با چه شرایطی گذشت از خطاهای دیگران شایسته است؟

گذشت از خطاهای کسی زمانی شایسته است که خطاکار متوجه کار اشتباهش شده باشد و از کارش پیشمان باشد و قول دهد که دیگر آن کار را انجام نمی‌دهد در غیر این صورت و در بعضی شرایط بخشیدن کار خطای دیگران شایسته نمی‌باشد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!