جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت/فعالیت کلاسی صفحه 21

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 21

جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

 مواردی که گذشت از خطای دیگران پسندیده است مواردی که نباید از خطای افراد چشم‌پوشی کرد
 فرد خطاکار به اشتباهش پی برده است  فرد تصمیمی برای ترک اشتباه و گناهش ندارد
 تصمیم بگیرد کار اشتباه خود را تکرار نکند  بارها اشتباه خود را دانسته تکرار کند
 از کار اشتباه خود پشیمان است  اصلا کار خودش را خطا نمی‌داند
 بخشش باعث راهنمایی او می‌شود  بخشش او موجب اصلاح رفتارش نمی‌شود
 بخشش موجب تشویق فرد به انجام عمل شایسته می‌شود  بخشش، باعث بی‌ادبی افراد نادان می‌شود

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!