جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت/فعالیت کلاسی صفحه 19

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 19

با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نیود، چه اتفاقی می‌افتاد؟

گناه هیچ انسانی بخشیده نمی‌شد و همه انسان‌ها وارد جهنم می‌شدند.

غفار بودن خدا چه تاثیری در زندگی مردم دارد؟

باعث می‌شود که انسان‌ها بابت گناهانشان از خدا طلب عفو و رحمت کنند و خدا آن‌ها را ببخشد و زندگی‌شان وارد مسیر جدیدی شود و آرامش روحی و روانی پیدا کنند و از رحمت خداوند بهر‌مند شوند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!