جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سیزدهم: کلید گنج‌ها/فعالیت کلاسی صفحه 105

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 105

به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه‌روز در نماز از خداوند می‌خواهید، بیان کنید.

  • صلوات
  • دعای قنوت
  • اهدنا الصراط المستقیم
  • ایاک نعبد و ایاک نستعین

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!