جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان/خودت را امتحان کن و پیشنهاد صفحه 57

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 57

1- دلایل اهمیت نماز خواندن در مسجد را بیان کنید.

 • خواندن نماز جماعت
 • آشنا شدن با افراد جدید 
 • احساس سبکی 
 • ثواب فراوان
 • استجابت دعا

2- اگر کسی بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده است، آیا واجب است نمازش را دوباره بخواند؟ توضیح دهید.

خیر، اگر نمازگزار قبل از نماز نبیند که لباسش یا بدنش نجس شده است و نماز را بخواند نماز صحیح است ولی اگر بعد نماز متوجه شد باید برای نمازهای بعدی پاک شود.

3- کسی کف پاهایش خیس است، آیا می‌تواند بر روی فرش نجس نماز بخواند؟

خیر

4- گزینه‌های درست و نادرست را مشخص کنید.

 • استفاده از گردنبند و انگشتر طلا برای مردان حرام است: درست
 • استفاده از گردنبند و انگشتر طلا نماز مردان را باطل می‌کند: درست
 • اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می‌توان با آن نماز خواند: نادرست

 

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 57

با افراد آگاه مشورت کنید و به کمک آن‌ها سه مورد دیگر از این موارد را بیابید و آن‌ها را در کلاس بازگو کنید.

 1. اگر فراموش كند كه بدن يا لباسش نجس است و در بين نماز يا بعد از آن يادش بيايد، نماز را دوباره بخواند، و اگر وقت گذشته قضا نمايد.
 2. كسى كه در تنگى وقت مشغول نماز است، اگر در بين نماز بدن او نجس شود، و پيش از آن كه چيزى از نماز را با نجاست بخواند ملتفت شود كه نجس شده، يا بفهمد بدن او نجس است و شكّ كند كه همان وقت نجس شده يا از پيش نجس بوده، در صورتى كه آب كشيدن بدن نماز را بهم نمى زند ، بدن را آب بكشد، و اگر نماز را بهم مى زند، بايد با همان حال نماز را تمام كند و نماز او صحيح است.
 3. اگر لباس را آب بكشد و يقين يا آنچه در حكم يقين است بر پاكى آن پيدا شود و با آن نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده ، نمازش صحيح است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!