جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس نهم: تدبیر زندگانی/فعالیت کلاسی صفحه 76

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 76

در هر یک از موارد زیر رفتارهای صحیح و غیر صحیح را بیان کنید.

رفتارهای صحیح رفتارهای اسراف آمیز
برگزاری جشن ازدواج  1- خانه مناسبی در فامیل وجود دارد،   مراسم در آن‌جا برگزار می‌شود.

 2- داماد از خودروی شخصی خود که   مناسب و سالم است استفاده کند.

 3- وسایل پذیرایی و شام بسیار ساده و   دلنشین و مناسب باشد.

 1- برای جشن از هتل و باغ‌های گران   قیمت استفاده کنند.

 2- با اینکه خودروی سالم و مناسبی در   اختیار دارند، خودروی گران قیمتی را برای جشن کرایه می‌کنند.

 3- وسایل پذیرایی و شام بسیار گران   قیمت و تشریفاتی است.

خرید کیف و لوازم التحریر و وسایل مدرسه  1- لوازم التحریر ساخت ایران استفاده   می‌کنند.

 2- لوازم التحریر سال گذشته که سالم   است را استفاده کنند.

 3- کیف مدرسه سال گذشته سالم و   قابل استفاده است امسال کیف جدید   نمی‌خرند.

 1- لوازم التحریر خارجی استفاده   می‌کنند.

 2- لوازم التحریر سال گذشته را باوجود   قابل استفاده بودن دور می‌ریزند.

 3- باوجود سالم بودن کیف مدرسه سال   گذشته کیف جدید می‌خرند.

خرید وسایل منزل  1- بیش از حد نیاز وسایل نمی‌خرند.

 2- تا وقتی وسایل خانه سالم است و به آن نیازی ندارند نمی‌خرند.

 3- تا زمانی که وسایل مورد نیاز غذا در   خانه موجود است از آن‌ها برای تهیه غذا   استفاده شود.

 1- بیش از حد نیاز وسایل می‌خرند.

 2- فقط به دنبال خرید وسیله‌ای هستند   که در خانه بستگان دیده‌اند.

 3- همیشه از بیرون غذا می‌خرند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!