جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس نهم: تدبیر زندگانی/فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن و پیشنهاد صفحه 79

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 79

به کمک هم‌گروهی‌های خود نمونه‌هایی از تقلیدهای ناآگاهانه از مدهای بیگانه را که در جامعه امروز ما رواج دارد بیان کنید. به نظر شما این‌گونه تقلیدها چه تاثیری بر روی شخصیت و رفتار فرد تاثیر می‌گذارد؟

نگهداری از سگ و گربه به عنوان فرزند خانواده، استفاده از سیگار، طرح لباس‌های عجیب و غریب و نامتعارف و… که باعث وارد شدن آسیب‌های اقتصادی به جامعه، سست شدن فرهنگ جامعه و احساس پوچی و بیهودگی در فرد را ایجاد می‌کند.

 

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 79

1- پنج نمونه از رفتارهای اسراف آمیز را که در جامعه رواج بیش‌تری دارد بنویسید.

  1. خرید بیش از حد لباس
  2. چشم و هم چشمی در خرید وسایل منزل
  3. خرید بیش از حد مواد خوراکی
  4. مصرف بیش از حد آب و برق
  5. اسراف کردن در سوخت به ویژه بنزین

2- مصرف گرایی چه زیان‌های فردی و اجتماعی به دنبال دارد؟

زیان فردی: باعث فقر و محرومیت

زیان اجتماعی: باعث کمیاب شدن محصول مورد نظر می‌شود.

3- توضیح دهید اسراف و مصرف زدگی چگونه یک جامعه را به وابستگی می‌کشاند؟

استفاده بیش از اندازه یک محصول باعث کمیاب شدن آن محصول می‌شود و برای اینکه نیاز مردم کشور به آن محصول برطرف شود مسئولین مجبورند آن محصول یا کالا را از خارج از کشور وارد کنند. بنابراین با این کار وابستگی کشور به بیگانه افزایش می‌یابد.

4- روش صحیح مصرف از نظر اسلام چیست؟

روش صحیح مصرف در اسلام اعتدال و میانه روی است. در روش اعتدال و میانه روی به اندازه کافی از یک محصول استفاده می‌شود نه بیش از اندازه و نه کمتر از آن. 

 

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 79

داستان یا خاطره ای را از روش شخصیت‌های بزرگ دینی در پرهیز از اسراف را بنویسید و برای دوستانتان در کلاس تعریف کنید.

نسیم خنکی می‌وزید. گنجشک‌ها روی درخت بزرگ بلوط شلوغ کرده بودند. چند نفر از دوستان و آشنایان در خانه امام رضا(ع) مهمان بودند. امام از اتاق بیرون آمد. دقایقی سپری شد. مهمان‌‌ها منتظر برگشتن امام بودند و از دیر کردن ایشان نگران شدند. یکی از دوستان جوان امام که از لای در متوجه آمدن امام شد، ‌بیرون آمد.

ـ سرورم! چرا داخل نمی‌شوید؟ چیزی شما را ناراحت کرده است؟

امام سیب نیم‌خورده‌ای را نشان داد و گفت: این میوه را چه کسی این گونه خورده؟

مرد جوان صدایش را بلند کرد: این میوه نیم‌خورده کیست؟

مهمان‌ها از اتاق بیرون آمدند. مرد جوان سیب نیم‌خورده را از امام گرفت و باز حرفش را تکرار کرد. یکی از مهمانان دست بر سینه گذاشت و گفت: مولایم! از شما عذر می‌خواهم، این سیب را من خورده‌ام.

امام رو به او کرد و فرمود: چرا اسراف می‌کنی؟ چرا قدر نعمت‌های خدا را نمی‌دانی و به آن بی‌اعتنایی، ‌مگر نمی‌دانی که خدا اسراف‌کاران را به سختی عذاب می‌دهد؟

امام با مهمانان به اتاق برگشت. وقتی همه در جای خود نشستند، امام رو به آن‌ها کرد و فرمود: دوستان من! وقتی به چیزی نیاز ندارید، بیهوده آن را تلف نکنید و اگر خودتان به آن احتیاج ندارید به کسی بدهید که به آن نیازمندند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!