جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی/فعالیت کلاسی صفحه 61

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 61

چه ارتباطی بین مثال درختان و روزه داری وجود دارد؟ توضیح دهید.

درختانی که در مناطق کوهستانی هستند در برابر کم آبی و آب و هوا مقاوم هستند و روزه داران گرسنگی و تشنگی را تحمل می‌کنند و با این کار صبر و تقوا را در خود تقویت می‌کنند و در برابر وسوسه‌های شیطان مقاوم می‌شوند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!