جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پانزدهم: حق النّاس/فعالیت کلاسی صفحه 122

 

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 122

1- به نمونه‌ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر کامل کنید.

بی‌توجهی به حق الله  1- کسی که بدون دلیل در ماه رمضان روزه نمی‌گیرد.
 2- کسی که نمازهایش را نمی‌خواند و بی‌دلیل قضا می‌شود.
 3- کسی که در عبادت کردن خدا کوتاهی می‌کند.
بی‌توجهی به حق الناس  1- کسی که به دیگران تهمت می‌زند.
 2- کسی که دروغ می‌گوید.
 3- کسی که مال یتیمی را می‌خورد.
بی‌توجهی به حق‌ النفس  1- کسی که عمر و وقتش را بیهوده تلف می‌کند.
 2- کسی که بیش از اندازه از بدن خود کار می‌کشد.
 3- کسی که بدن خود را اذیت کرده و به فکر سلامتی نباشد.

 

2- به نظر شما کوتاهی در انجام کدام یک از این سه نوع وظیفه ، جبرانش مشکل‌تر است؟ چرا؟

همه آن‌ها مهم هستند ولی کوتاهی در حق الناس جبرانش مشکل‌تر است زیرا در این مورد ما به یک فرد دیگر ظلم و حق آن را ضایع کرده‌ایم پس باید از طرف مقابل حلالیت بطلبیم و کاری کنیم تا از ما راضی شود و ما را ببخشد. 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!