جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پانزدهم: حق النّاس/فعالیت کلاسی صفحه 124

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 124

1- اگر کسی با شکستن یک درخت حق همه مردم را از بین ببرد، چگونه می‌تواند این حق بزرگ را جبران کند؟

می‌تواند چندین نهال بکارد تا ذره‌ای از این حق را جبران کند.

2- نمونه‌های دیگری از بی‌توجهی به حق الناس که در میان افراد جامعه مشاهده می‌کنید، بیان نمایید.

 1. شکستن شاخه درختان
 2. آتش زدن جنگل
 3. آلوده کردن محیط زیست
 4. غیبت کردن

 

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 124

1- کسی که دوست دارد به بهشت الهی راه یابد، باید حقوق چه کسانی را رعایت کند؟

تمام حقوق حق الله، حق الناس، حق النفس

2- اگر همه مردم نسبت به حقوق یکدیگر بی‌توجهی کنند، چه اتفاقی در جامعه خواهد افتاد؟

 • ایجاد بی‌نظمی و هرج و مرج
 • کوتاهی در انجام کارها
 • ناامنی در جامعه

3- سه نمونه از حقوقی را که هم‌کلاسی‌ها برای شما دارند، بیان کنید.

 • کمک کردن در یادگیری دروس
 • احترام گذاشتن
 • سر و صدا نکردن در کلاس و اذیت نکردن دوستان
 • خوش رفتاری کردن

4- سه نمونه از حقوقی را که افراد خانواده (پدر، مادر، برادر، خواهر و ..) بر شما دارند را بیان کنید.

 • حمایت و کمک کردن به من هنگام نیاز و سختی‌ها
 • اذیت نکردن
 • خوش رفتاری کردن
 • احترام گذاشتن
 • به صحبت‌های من گوش دادن

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!