جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهارم: پیوند جاودان/فعالیت کلاسی صفحه 34

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 34

به نظر شما علت تاکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟

چون نعمت اهل بیت بالاترین نعمتی است که خداوند از طریق پیامبران برای ما فرستاده است بنابراین با توجه به این نعمت می‌توان از گمراهی و سرگردانی نجات یافت.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!