جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهاردهم: ما مسلمانان/فعالیت کلاسی صفحه 113

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 113

به نظر شما اگر مسلمانان این وظایف را نسبت به یکدیگر انجام دهند، دنیای مسلمانان چگونه خواهد شد؟

اگر مسلمانان به وظایف خود عمل کنند دنیایی پر از نشاط و صمیمیت و همدلی خواهیم داشت که همه مسلمانان زیر پرچم اسلام متحد می‌شوند و اجازه نفوذ به هیچ یک از دولت‌های ستمگر و طاغوت نمی‌دهند.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!