جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهاردهم: ما مسلمانان/فعالیت کلاسی صفحه 111

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 111

به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران دینی در کشور خود و نیز سایر کشورهای مسلمان چیست؟

  • کمک‌های مادی و معنوی به آن‌ها
  • احساس همدلی و دلسوزی نسبت به آن‌ها
  • اتحاد و همدلی
  • برقراری روابط تجاری و اقتصادی و اجتماعی با آن‌ها

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!