جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهارم: پیوند جاودان/فعالیت کلاسی و خودت را امتحان کن صفحه 38

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 38

آیات زیر را با دقت بخوانید، این آیات را کنارهم قرار دهید و درباره پیامی که از آن‌ها در می‌یابید در کلاس گفت و گو کنید.

قرآن در یک کتاب محفوظ قرار دارد و اهل بیت هم از پلیدی و ناپاکی محفوظ اند بنابراین این فقط اهل بیت هستند که می‌توانند به معنای عمیق مفاهیم آیات الهی دست یابند.

 

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 38

1- چرا خداوند پیامبر اکرم (ص) را اولین معلم قرار داد؟

زیرا خداوند قرآن را برای پیامبر نازل کرد و این پیامبر است که مفهوم و معانی دقیق آیات را می‌داند و با جان و دل به بیان معارف الهی قرآن و آموزش آن پرداخت.

2- پیامبر اکرم (ص) برای هدایت مردم بعد از خود چه برنامه‌ای طراحی کرده بود؟

تعلیم و تربیت معلمان ویژه برای فهم و آموزش معارف عمیق قرآن

3- حدیث ثقلین را بنویسید.

«من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را. تا وقتی که از این دو تمسک جویید، هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچ‌گاه از هم جدا نمی‌شوند. تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.»

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!