جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان/پیشنهاد صفحه 94

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 94

1- دو مورد از عواقب دروغ گفتن را بیان کنید.

  • عذاب الهی در روز جزا
  • از بین رفتن اعتماد دیگران نسبت به فرد دروغگو در دنیا

 

2- رواج غیبت در جامعه چه آثار شومی بر روابط مردم با یکدیگر خواهد گذاشت؟

  • کینه و ناراحتی مردم نسبت به یکدیگر افزایش پیدا می‌کند
  • نمی‌توانند مانند گذشته با هم دوست و متحد باشند
  • نمی‌توانند مانند گذشته به فردی که درباره‌اش بدگویی شده اطمینان داشته باشند
  • موجب از بین رفتن انگیزه انسان خطاکار برای ترک اشتباهش می‌شود
  • نابودی دین انسان را در پی دارد

 

3- چه راهکارهایی برای درمان عادت زشت ناسزا گویی وجود دارد؟

دوری از کسانی که بعد از چندین بار تذکر به ناسزا گویی ادامه می‌دهند، فکر کردن به پایین آمدن ارزش و جایگاه اجتماعی با ناسزاگویی و فکر کردن به این‌که با ناسزا گویی چه برکاتی از زندگی انسان گرفته می‌شود.

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 94

پرسش‌های زیر را با دقت بخوانید:

1- کسی که از روی غفلت مرتکب غیبت شده است، چگونه می‌تواند این گناه بزرگ را جبران کند؟

توبه کند و با خدا عهد ببندد که دیگر غیبت نمی‌کند و از کسی که درباره او غیبت کرده حلالیت بطلبد.

2- آیا مواردی وجود دارد که بازگویی عیب‌های افراد جایز شمرده شده باشد؟

تا جایی که ممکن است نباید عیب‌های دیگران را بازگو کنیم مگر زمانی که پای جان یا ناموس در میان باشد و برای نجات دادن آن‌ها باید عیب کسی را برملا کرد.

 

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!