جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان/الهی صفحه 95

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 95

یا غفار الذّنوب اگر گناهی مرتکب شدم و به درگاه تو پناه آوردم مرا ببخش و یاری‌ام کن تا دیگر آلوده به گناه نشوم.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!