جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …/فعالیت کلاسی صفحه 29

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 29

به نظر شما این افراد از کدامیک از نعمت‌هایی که داشته‌اند به درستی استفاده نکرده‌اند؟

  • قدرت تفکر
  • وجود پیامبران

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!