جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …/خودت را امتحان کن و پیشنهاد صفحه 31

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 31

1- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.

این عذاب‌ها حاصل کارهای زشتی است که جهنمیان در دنیا انجام داده‌اند و از پیش فرستاده‌اند. برای مثال کسانی که در دنیا مال یتیمی را می‌خورند در آخرت شکم‌هایشان پر از آتش می‌شود.

2- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می‌اندازند، او چه پاسخی به آن‌ها می‌دهد؟

خداوند به شما وعده‌های راست داد و من وعده‌های دروغ. شما خودتان وعده‌های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه‌های دروغ ما باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

3- آیا نعمت‌ها و پاداش‌های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟

خیر؛ باتوجه به رفتار و اعمال صالحی که در دنیا انجام داده‌اند و میزان خلوص نیت و درجه نزدیکی به خدا.

 

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 31

جهنمیان در پاسخ، چهار کار خود را برمی‌شمارند که به سبب آن‌ها گرفتار عذاب شده‌اند. شما می‌توانید با مراجعه به سوره مدثر (آیات 43 تا 46) این سوال و جواب را یادداشت کرده و برای دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید.

  • می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم
  • و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی دادیم
  • و با فرورفتگان (در گفتار و کردار باطل) فرومی رفتیم
  • و همواره روز جزا را انکار می کردیم

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 2

error: Content is protected !!