جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دهم: ستون دین/فعالیت کلاسی صفحه 112

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 112

یک بار دیگر صحبت‌های آقای پارسا را با دقت بخوانید و با کمک معلم خود، جای هر کدام از واجبات فوق را در متن مشخص کنید.

قیام: هنگامی که رو به قبله می‌ایستد.

نیت: ابتدا قصد می‌کند برای خشنودی خدا نمازمی‌خواند.

تکبیره الاحرام: سپس الله اکبر می‌گویید.

قرائت: بعد سوره حمد و یک سوره از قرآن را قرائت می‌کند.

رکوع: و در ادامه به اندازه‌ای که دستش به زانویش برسد خم می‌شود.

ذکر رکوع: و می‌گوید سُبحانَ رَبّی العَظیمِ وَ بِحَمدِه

سجود: بعد می‌ایستد و سپس می‌نشیند و دوبار پیشانی‌اش را بر روی خاک می‌گذارد.

ذکر سجده: سُبحانَ رَبّی الاعلی وَ بِحَمدِه

تشهد: رکعت دوم را همانند رکعت اول می‌خوانیم و پس از سجده دوم مینشینیم.

ذکر تشهد: الحمدالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صلی علی محمد و آل محمد

سلام: سپس اگر نماز صبح می‌خوانیم باید بگوییم← السّلام علیک ایها النبی و رحمه الله و برکاته السّلام علینا و علی عبادالله الصالحین السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته

ذکر: اگر نماز دیگری می‌خوانیم در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه را می‌خوانیم← سبحان الله و الحمدالله و لا الله الا الله و الله اکبر

ترتیب: در نماز تمام مراحل باید به ترتیب انجام شوند.

موالات: و در نماز همه مراحل بدون وقفه و منظم انجام شوند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!