جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دهم: ستون دین/فعالیت کلاسی صفحه 108

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 108

از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّلام و یارانش چه می‌آموزیم؟

امام حسین علیه السّلام حتی در میدان جنگ با اصحاب اندک خود به نماز می‌ایستد و حقیقت قیام خود را آشکار می‌کند ما از این واقعه یاد می‌گیریم که در هر شرایطی نباید نماز را ترک کنیم زیرا نماز راس همه عبادت‌ها قرار دارد و اولین موردی که در قیامت سوال می‌شود نماز است.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!