جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوم: استعانت از خدا/فعالیت کلاسی صفحه 26

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 26

به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟

می‌خواست به هارون بفهماند که قدرت هارون در برابر قدرت خدا هیچ است و نمی‌تواند ادعایی داشته باشد زیرا هارون حتی نتواست خواسته‌های کوچک بهلول را برآروده کند.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!