جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس ششم: اسوه فداکاری و عدالت/فعالیت کلاسی صفحه 75

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 75

به نظر شما چه ارتباطی میان تقسیم بیت المال و نماز خواندن امیرالمومنین در همان مکان وجود دارد؟

امیرالمومنین به حق الناس اهمیت ویژه‌ای قائل بودند و از دیدگاه ایشان میان حق الناس و حق الله (مثل نماز و روزه و ..) ارتباط برقرار است و زمانی حق الله قبول است که حق الناس رعایت شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!