جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هفتم: برترین بانو/فعالیت کلاسی صفحه 83

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 83

به نظر شما چرا خداوند با خوشحالی حضرت فاطمه سلام الله علیها خشنود و با خشم ایشان، خشمگین می‌شود؟ درباره این موضوع با هم‌کلاسی هایتان صحبت کنید.

بنا به فرموده پیامبر اکرم (ص): خداوند فاطمه را دوست دارد و دوستداران فاطمه را نیز دوست دارد، خداوند با خشنودی فاطمه خشنود و با خشم او خشمگین می‌شود.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!