جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس یازدهم: نماز جماعت/فعالیت کلاسی صفحه 116

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 116

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم _ حتی افراد نابینا_ را به شرکت در نماز جماعت تشویق می‌کرد؟

زیرا نماز جماعت یکی از بزرگترین، زیباترین و ارزشمندترین نمونه‌های همدلی مسلمانان با یکدیگر است و ثواب بسیاری دارد.

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هفتم/صفحه 2

error: Content is protected !!