جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هشتم|درس اول:My Nationality

Reading صفحه 2،3،4و5

1-معلم جغرافیا تکلیفی تعیین کرده تا میزان آشنایی شما را با نقشه ایران و همسایگان مربوط به نام هر کشور را که به زبان انگلیسی داده شده بر روی نقشه آن بسنجد. شماره بنویسید.

4.Yemen 3.Oman 2.Iraq 1.Iran
8.Turkey 7.Pakistan 6.Afghanistan 5.Saudi Arabia

3- دبیر شما مسابقه ٔ ای ترتیب داده تا در نقشه کشور چین، شهرهایی را پیدا کنید که حروف ”ch ”یا ”sh ”داشته باشند. دور اسامی این شهرها خط بکشید.

3- دبیر تربیت بدنیتان از شما خواسته تا با مراجعه به وبگاه فیفا، اطلاعاتی درباره رتبه بندی تیم ٔ های فوتبال کشورهای زیر بدست آورید. رتبه هر کشور را بنویسید.

اسپانیا1 برزیل11 ایتالیا9 انگلستان10
آرژانتین3 پرتغال14 آلمان2 هلند8

4- در متن زیر دور کلماتی که مربوط به کشورها،ملیت ها و زبان هاست خط بکشید.

Writing  صفحه 5،6 و 7

5- دبیر زبان، کاربرگی (worksheet)به شما ارائه کرده که اسامی پنج شهر در آن آمده است. نام کشورهای مربوط به آنها را به زبان انگلیسی بنویسید.

Iraq Najaf
France Paris
England London
Spain Barcelona
China Shanghai
Brazil Sao paolo

6- پس از بازگشت از سفر راهیان نور و بازدید از مناطق جنگی دوران دفاع مقدس،
دبیر زبان انگلیسی از شما خواسته تا در کاربرگ ارائه شده، مسیر زمینی تهران تا شلمچه را به زبان انگلیسی بنویسید.

مسیر : تـهران ــ قــم ــ کاشــان ــ اصفهــان ــ شهرضــا ــ شیــراز ــ اهــواز ــ
آبــادان ــ خـرمشـهر ــ شلمچـه

Tehran – Qom – Kashan – Isfahan – Shahreza – Shiraz – Ahvaz – Abadan – Khorramshahr – Shalamche

7-در یک مجلۀ آموزشی ایرانی که به زبان انگلیسی چاپ میشود تمرینی برای
آشنایی بیشتر دانش آموزان با اسامی کشورها داده شده است. بنویسید هر یک از این تصاویر، معرف چه کشوری از جهان است.

8- در طول تاریخ همواره افراد مهمی از کشورهای مختلف در جوامع بشری تأثیرگذار بوده اند. در اینجا چند تن از آنها معرفی شده اند. ملیت آن ها را به زبان انگلیسی بنویسید.

Amir Kabir ⇒ (Iranian)

Iqbal Lahoori ⇒(pakistani)

Louis Pasteur⇒ (French)

Abu Reihane Birooni ⇒ (Iranian)

Robert Koch ⇒ (German)

Isaac Neton⇒ (British)

حتما ببینید

جواب تمرین زبان انگلیسی هشتم/ صفحه 4

error: Content is protected !!