جواب تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان|فکرکنید و فعالیت صفحه 139

فکرکنید صفحه 139

ارتفاع خزه ها از چند سانتی متر بیشتر نمی شود. به نظر شما چرا اندازهٔ خزه ها کوچک است و در جاهایی رشد می کنند که رطوبت کافی وجود دارد؟

علت کوچک بودنشان این است که آوند ندارند و در نتیجه نمی توانند آب و مواد معدنی را به ارتفاعات بلند برسانند.

همچنین به دلیل این که ریشه ی حقیقی ندارند نمی توانند به خوبی آب و مواد مورد نیاز را جذب کنند پس به محیط پر از آبی نیاز دارند که بتوانند با ریشه سا های خود آن ها را جذب کنند.

 

فعالیت صفحه 139

خزه، سرخس، سرو، ذرت و نخود را بر اساس صفت های زیر و با استفاده از کلید دوراهی گروه بندی کنید. داشتن: دانه، گل، آوند، دانهٔ تک لپه ای، دانهٔ دولپه ای
این گروه بندی را به چند شکل می توانید انجام دهید؟

به چندین شکل می توان انجام داد براساس رنگ ، آوند دار بودن یا نبودن ، دانه دار بودن یا نبودن و ..

اصلی ترین گروه بندی:

 

شامل: خزه: بدون آوند.

آوندار: بدون دانه: سرخس

آونددار: دانه دار: نهاندانه: دولپه: نخود

آونددار: دانه دار: نهاندانه:تک لپه: ذرت

آونددار: دانه دار: بازدانه: سرو

حتما ببینید

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب …

error: Content is protected !!