" /> درسهای ساده ولی کارآمد برای خرید و فروش سهام در بورس – گام به گام
خانه / متفرقه / درسهای ساده ولی کارآمد برای خرید و فروش سهام در بورس

درسهای ساده ولی کارآمد برای خرید و فروش سهام در بورس

 

۱ 😀 صبور باشید

۲ 🙂 صبور باشید

۳  🙁 صبور باشید

۴ 😡 صبور باشید

۵ 💡 باز هم صبور باشید

به یاد داشته باشید که بازار پر از افرادی است که مثل شما در حال خرید هوشمندانه هستند و از آن مهم تر افرادی که در حال فروش هوشمندانه هستند، پس انتظار بیخودی خواهد بود که بخواهید چشم بسته و بدون برنامه موفق شوید، اما چه باید کرد؟

-نگاه خود را به بازار سرمایه از یک نگاه سودساز به نگاه سرمایه گذار تغییر دهید، در واقع به این فکر نباشید که با تطمیع دیگران سود بسازید، این فکر باشید که با همکاری دیگران و یک سرمایه گذاری مطمئن به سود جمعی برسید.

-برای رسیدن به هدف سخت تلاش کنید ولی آن را سهل الوصول نپندارید، بدانید که موفقیت در گرو تلاش است و تلاش صبر زیاد میخواهد، سوال پیش می آید که خیلی ها بدون اینکه زحمت بکشند به سود میرسند و باید جواب داد که اگر چنین کسانی وجود داشته باشند که بدون زحمت به نتیجه رسیده اند، احتمالا دارای پتانسلهایی هستند و از خودتان بپرسید که آیا شما هم آن پتانسیلها را دارید؟اگر ندارید پس خیالبافی نکنید، در ضمن این مورد را هم مشخص کنید که دنبال مزد عرق خودتان هستید یا دنبال بالا کشیدن نتیجه عرق ریختن دیگران؟

-محیط اطرافتان را بشناسید،بدانید که در محیط پر از حیله ساده لوح بودن اشتباه است و در محیط پر از صداقت شکاک بودن درست نیست. بازاری که در آن مشغول فعالیت هستید را بشناسید و ببینید چه رفتاری از خود نشان میدهد، اگر بازار، بازار راستگویی باشد بهتر از به نشانه های رشد آن اعتماد کنید و اگر بازار، بازار حیله گری است،بهتر است اگر رشدی در آن دیدید با تردید بیشتری به آن نگاه کنید و ریسک زیادی نکنید.

منتظر نظرات گرم و صمیمی شما هستیم

منبع: مهندس لطفی

0 0 votes
Article Rating