خانه / گام به گام / کلاس هفتم / پاسخ فعالیت های کار و فناوری هفتم / جواب سوالات کاروفناوری هفتم پودمان پنج کسب و کار صفحه 50 و 51 و 54

جواب سوالات کاروفناوری هفتم پودمان پنج کسب و کار صفحه 50 و 51 و 54

پاسخ سوالات و کاردرکلاس و پرسش و فعالیت و بارش فکری پودمان پنجم کار و فناوری هفتم پودمان کسب و کار صفحه های پنجاه و پنجاه و یک و پنجاه و چهار

بخش نظرات

لطفاوارد شوید برای نظر گذاشتن
avatar
  موضوع  
هشدارِ
error: این امکان غیرفعال است