علوم تجربی هفتم

جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه|علم و کنجکاوی صفحه 3

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه علم و کنجکاوی صفحه 3 مواد: نفت، گوگرد، جوهر نمک، برادهٔ آهن، اتانول، نمک دانش آموز: آیا همهٔ این مواد در آب حل می شوند؟ معلّم: پیش بینی گروه شما چیست؟ نمک ، اتانول ، جوهرنمک در آب حل می شود. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه|فعالیت و گفت و گو صفحه 4

فعالیت صفحه 4 ١- شش بشر ١٠٠ میلی لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانهٔ مدرج ٥٠ میلی لیتر آب داخل آنها بریزید. ٢- از موادّ جامد به اندازهٔ یک قاشق کوچک و از موادّ مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه|فعالیت و جمع اوری اطلاعات صفحه 5

فعالیت صفحه 5 1- در گروه خود، چند مورد از تبدیل علم به فن اّوری، که در سال های اخیر اتفّاق افتاده اند را بنویسید و درباره فواید و زیان های آنها گفت وگو کنید. یکی از بزرگترین نمونه های تبدیل علم به فناوری  اینترنت  می باشد . که علاوه بر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن|فعالیت صفحه 7

حل تمرین علوم هفتم|بخش اول ،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن فعالیت صفحه 7 شکل زیر، جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟ زیرا هر واحد مقدار های کوچک و بزرگ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم هفتم|بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن|فعالیت صفحه 8

فعالیت صفحه 8 با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.   ردیف نام ماده جرم تخمینی(کیلوگرم) جرم اندازه گیری شده (کیلوگرم) وزن اندازه گیری شده (نیوتون) 1 گردو 0.015 0.020 0.2 …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!